Zdravotnická záchranná služba ukázka práce. Rychle do nebe!

Rychlá ZZS vybavení a přístroje
Tady se resuscituje na loutce - ukázka práce
Fotografie z prezentace Zdravotnické záchranné služby. Co ti zdravotníci umí. A jsou rychlí, jde přece o život. Jezděte pomaleji a opatrně, ať ty silnice přežijete!


Vybraný příspěvek

Zajímavé ! Když si v USA dám do banky 50 dolarů, tak je tam za 10 let budu mít. Bylo by to u nás možné ? Poznáte je?

Žádný strom neroste do nebe! Poznáte historické auto? Říkávala moje babička. Trh se nasytil, dnes už to drží jenom prodej aut a to hla...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...