Humor, vtipy a děti.

Amerika
Ředitel společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých zaměstnanců ohledně naléhavé záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo domů a ozval se mu dětský šepot: “Haloo?” Ředitel se zeptal: “Je tatínek doma?” “Je", zašeptal malý hlas. “Mohl bych s ním mluvit?” K jeho překvapení malý hlas zašeptal: “Ne.” “Je tam maminka?” “Ano.” “Můžu s ní mluvit?” “Ne.” “Je tam ještě někdo?” zeptal se ředitel dítěte. Ano, zašeptalo: “Policajt.” Divíce se, co by policajt mohl dělat v domě jeho zaměstnance, zeptal se ředitel: “Můžu mluvit s tím policajtem?” “Ne, nemá čas", zašeptalo dítě. “Co dělá, že nemá čas?” Mluví s mámou a tátou a hasičem, přišla šeptaná odpověď. Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo jako helikoptéra, se ředitel znovu zeptal: “Co je to za zvuk?” “Helikoptéra", odpověděl šeptající hlas. “Co se to tam sakra děje?", zeptal se polekaný ředitel. Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: “Právě přistála helikoptéra pátracího týmu.” Ředitel se nyní zeptal opravdu polekán: “Proč tam jsou?” Stále ještě šeptající dětský hlas odpověděl s tlumeným chichotem: “Hledají mě.”

Vybraný příspěvek

Zajímavé ! Když si v USA dám do banky 50 dolarů, tak je tam za 10 let budu mít. Bylo by to u nás možné ? Poznáte je?

Žádný strom neroste do nebe! Poznáte historické auto? Říkávala moje babička. Trh se nasytil, dnes už to drží jenom prodej aut a to hla...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...