Hasičům nově platí některé práce pojišťovny

Hasičské auto

Z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR je tato informace. Směrnice je platná od 1. července loňského roku a umožňuje veliteli zásahu účtovat likvidační práce u dopravní nehody pojišťovně, u níž řidič platí povinné ručení.

Hasiči podle ní za druhou polovinu loňského roku vyfakturovali pojišťovnám práce za téměř 13 miliónů korun. Směrnice je platná od 1. července loňského roku a umožňuje veliteli zásahu účtovat likvidační práce u dopravní nehody pojišťovně, u níž řidič platí povinné ručení.

Uklízení rozbitého skla a trosek z nehody na silnici není nezbytná práce pro záchranný hasičský sbor, pokud ji provádí, nově už je práce účtována pojišťovně.

„Likvidační práce jsou ty, které nejsou povinni hasiči provádět ze zákona. Ze zákona samozřejmě zachraňujeme lidi, zvířata, životní prostředí, majetek, a to vše je placeno ze státního rozpočtu,
Něco jiného jsou však práce, které hasiči provádějí nad rámec svého hlavního poslání. Nejčastěji jde o úklid trosek aut či střepů, přečerpávání různých nebezpečných látek z nepojízdných či poškozených cisteren, nebo čištění silnic od oleje a dalších nečistot.
Rozhodující pro posouzení toho, zda práce souvisela s nezbytnou záchranou nebo šlo už o pouhou likvidační práci, je riziko prodlení.

„Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, jde o záchranu. Převrátí se kamión, který poveze kyselinu a chemikálie začne odtékat do potoka.

Oblíbené příspěvky co máte rádi

Vybraný příspěvek

ZAJÍMAVÉ ! Když si v USA dám do banky 50 dolarů, tak je tam za 10 let budu mít. Bylo by to u nás možné ? Poznáte je?

Poznáte historické auto? TATRA? Žádný strom neroste do nebe! Říkávala moje babička. Trh se nasytil, dnes už to drží jenom prodej aut ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Přejděte na další skvělé stránky autorů...