Humor, vtipy a děti.

Amerika
Ředitel společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých zaměstnanců ohledně naléhavé záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo domů a ozval se mu dětský šepot: “Haloo?” Ředitel se zeptal: “Je tatínek doma?” “Je", zašeptal malý hlas. “Mohl bych s ním mluvit?” K jeho překvapení malý hlas zašeptal: “Ne.” “Je tam maminka?” “Ano.” “Můžu s ní mluvit?” “Ne.” “Je tam ještě někdo?” zeptal se ředitel dítěte. Ano, zašeptalo: “Policajt.” Divíce se, co by policajt mohl dělat v domě jeho zaměstnance, zeptal se ředitel: “Můžu mluvit s tím policajtem?” “Ne, nemá čas", zašeptalo dítě. “Co dělá, že nemá čas?” Mluví s mámou a tátou a hasičem, přišla šeptaná odpověď. Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo jako helikoptéra, se ředitel znovu zeptal: “Co je to za zvuk?” “Helikoptéra", odpověděl šeptající hlas. “Co se to tam sakra děje?", zeptal se polekaný ředitel. Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: “Právě přistála helikoptéra pátracího týmu.” Ředitel se nyní zeptal opravdu polekán: “Proč tam jsou?” Stále ještě šeptající dětský hlas odpověděl s tlumeným chichotem: “Hledají mě.”

Oblíbené příspěvky co máte rádi

Vybraný příspěvek

ZAJÍMAVÉ ! Když si v USA dám do banky 50 dolarů, tak je tam za 10 let budu mít. Bylo by to u nás možné ? Poznáte je?

Poznáte historické auto? TATRA? Žádný strom neroste do nebe! Říkávala moje babička. Trh se nasytil, dnes už to drží jenom prodej aut ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Přejděte na další skvělé stránky autorů...